Need Help ?
Call: +977-061465096

कार्यालयको वेभसाइट अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती:  २०७३-१२-०३

यस क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई आआफ्नो वेभसाइट अद्यावधिक गर्नुहुन यो सूचना गरिएको छ । अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा केही द्विविधा वा समस्या भएमा शिक्षा विभाग, सञ्‍चार समन्वय शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन सूचीत गरिन्छ ।