Need Help ?
Call: +977-061465096

प्रतिभा पहिचान छनोट कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७३-१२-२७

आ.व. ०७३/७४ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रतिभा पहिचान छनोट कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना तलको लिंकबाट डाउनलोड गरी पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम गर्नुहुन यस क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई जानकारी गराइन्छ ।