Need Help ?
Call: +977-061465096

विद्यालय अनुमती सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती:  २०७३-१२-२७

अागामी शैक्षिक सत्र २०७४ मा नयाँ विद्यालय कक्षा १ अनुमती, तह थप लगायतका सम्बन्धमा शिक्षा विभागबाट प्राप्त पत्र तलको लिंकबाट डाउनलोड गरी पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम गर्नुगराउनुहुन अनुरोध छ ।