Need Help ?
Call: +977-061465096

जानकारी पठाउने सम्बन्धमा जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७३-१२-२९

शैक्षिक सत्र २०७३ को कक्षाा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरे/नगरेको जानकारी एवम् नगरेको भए ग्रेडिङ सिष्‍टमबाट गर्ने सम्बन्धी कुनै योजना भए अविलम्ब यस निर्देशनालयमा जानकारी गराउनुहुन अनुरोध छ ।