Need Help ?
Call: +977-061465096

क्षेत्रस्तरीय प्रतिभा पहिचान प्रतियोगीता सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती:  २०७४-०२-०१

प्रतिभा पहिचान कार्यविधी २०७२ अनुसार क्षेत्रस्तरीय प्रतियोगीता यही २०७४ जेठ ५ र ६ गते पोखरामा हुने भएकोले यस क्षेत्र अन्तर्गतका सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले प्रतियोगिता सम्बन्धी पत्र तलको लिंक बाट डाउनलोड गर्नु भै पत्रमा तोकिए बमोजिम गर्नुगराउनुहुन अनुरोध छ ।