Need Help ?
Call: +977-061465096

परिपत्रहरू

 • क्षेत्रस्तरीय प्रतिभा पहिचान प्रतियोगीता सम्बन्धमा

  प्रकाशित मिती:  २०७४-०२-०१

  प्रतिभा पहिचान कार्यविधी २०७२ अनुसार क्षेत्रस्तरीय प्रतियोगीता यही २०७४ जेठ ५ र ६ गते पोखरामा हुने भएकोले यस क्षेत्र अन्तर्गतका सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले प्रतियोगिता सम्बन्धी पत्र तलको लिंक बाट डाउनलोड गर्नु भै पत्रमा तोकिए बमोजिम गर्नुगराउनुहुन अनुरोध छ । 

  थप हेर्नुहोस
 • कर्मचारीहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा

  प्रकाशित मिती:  २०७४-०१-२१

  यस क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको विवरण यसैसाथ संलग्‍न ढाँचामा फरक नपर्ने गरी पत्र प्राप्‍त भएको मितिले ३(तीन) दिनभित्र उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध छ । विवरण पठाउँदा सोको scanned copy र soft copy समेत यस निर्देशनालयको इमेल ठेगाना redkaski@gmail.com र शिक्षा मन्त्रालयको क.प्र. शाखाको इमेल ठेगाना moekapra@gmail.com मा अनिवार्य पठाउनुहुन अनुरोध छ । 

  थप हेर्नुहोस
 • निजामती किताबखानामा कार्यालयहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा

  प्रकाशित मिती:  २०७४-०१-१३

  प्रस्तुत विषयमा निजामती किताबखाना, हरिहरभवन, ललितपुरको च न १३१ मिति २०७३/१/२७ को पत्रबाट कार्यालयहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा लेखी आएकोले यस क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले नयाँ संरचना अनुसार अञ्‍चल, जिल्ला र स्थानीयस्तर खुलाई कार्यालयको अवस्थिति विवरण पठाउनुहुन अनुरोध छ ।

  थप हेर्नुहोस
 • परीक्षार्थी विवरण यथाशिघ्र पठाउने सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई जरुरी सूचना

  प्रकाशित मिती:  २०७४-०१-०३

  प्रस्तुत विषयमा शिक्षक सेवा आयोगद्वारा प्रकाशित सूचना बमोजिम मित २०७४/०१/१६ गते सञ्‍चालन हुने २५% बढुवाको प्रतियोगितात्मक  लिखित परीक्षा यस निर्देशनालयको समन्वयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कास्कीद्वारा पोखरामा सञ्‍चालन हुने भएकोले उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुने सबै तह र श्रेणीका परीक्षार्थीहरुको रोल नं. र नामनामेसी सहितको विवरण यथाशिघ्र यसै निर्देशनालयको इमेल ठेगा

  थप हेर्नुहोस
 • जानकारी पठाउने सम्बन्धमा जरुरी सूचना

  प्रकाशित मिती:  २०७३-१२-२९

  शैक्षिक सत्र २०७३ को कक्षाा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरे/नगरेको जानकारी एवम् नगरेको भए ग्रेडिङ सिष्‍टमबाट गर्ने सम्बन्धी कुनै योजना भए अविलम्ब यस निर्देशनालयमा जानकारी गराउनुहुन अनुरोध छ ।  

  थप हेर्नुहोस