Need Help ?
Call: +977-061465096

परिपत्रहरू

 • निर्देशनालयको नियमित तेश्रो वैठकमा सहभागी हुने सम्बन्धमा

  प्रकाशित मिती:  २०७३-१२-१३

  निर्देशनालयद्वारा आयोजना हुने तेश्रो नियमित वैठकमा सहभागीताको लागि यस क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु, शैक्षिक तालिम केन्द्रका वरिष्‍ठ प्रशिक्षकहरु/प्रशिक्षकहरु एवम् परीक्षा बाेर्डका कार्यालय प्रमुखहरुलाई अनुरोध गरिन्छ । कार्यक्रम सम्बन्धी विस्तृत विवरण तलको लिंकबाट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्नुहुन समेत अनुरोध छ । क्षे शि नि, पोखरा

  थप हेर्नुहोस
 • माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को दैनिक विद्यार्थी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

  प्रकाशित मिती:  

  माध्यमिक शिक्षा परीक्षा २०७३ को दैनिक विवरण एवम् परीक्षा समाप्‍त भए पश्‍चातको समष्‍टिगत विवरण पठाउनुहुन सम्बन्धित सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई अनुरोध गरिन्छ । साथै साधारण तर्फको विवरण मिति २०७३/१२/१३ गतेसम्ममा र प्राविधिक धार तर्फको विवरण मिति २०७३/१२/१५ गतेसम्ममा निर्देशनालयमा प्राप्त हुनेगरी पठाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।  विवरण पठाउने फर्मेट तलको लिंकबाट डाउनल

  थप हेर्नुहोस
 • शिक्षक सेवा आयोगको बढुवा दरखास्त फारामको म्याद थप बारेको सूचना

  प्रकाशित मिती:  

  शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०७३/११/०७ र मिति २०७३/१२/०१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवा सम्बन्धी सूचनामा शिक्षकहरुको बढुवा फारामकाे दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७३/१२/०६ सम्म तोकीएकोमा उक्त म्यादलाई थप गरी मिति २०७३/१२/१३ सम्म साधारण दस्तुरबाटै फाराम भर्न सकिने र मिति २०७३/१२/१४ देखि २०७३/१२/१७ सम्म दोव्वर दस्तुरको म्याद कायम गरिएको व्यहोरा शिक्षक सेवा आयोगबाट जानकारी हुन आएकोले

  थप हेर्नुहोस
 • कार्यालयको वेभसाइट अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा

  प्रकाशित मिती:  २०७३-१२-०३

  यस क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई आआफ्नो वेभसाइट अद्यावधिक गर्नुहुन यो सूचना गरिएको छ । अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा केही द्विविधा वा समस्या भएमा शिक्षा विभाग, सञ्‍चार समन्वय शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन सूचीत गरिन्छ ।

  थप हेर्नुहोस
 • कर्मचारी विवरण सम्बन्धमा

  प्रकाशित मिती:  २०७३-११-११

  शिक्षा मन्त्रालयको च.नं. १६७३ मिति २०७३/११/१० को पत्रबाट तोकिएको ढाँचा र फन्टमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुको कर्मचारी विवरण माग भै आएकोले तलको लिंकबाट नमूना डाउनलोड गर्नु भै विवरण उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध छ ।

  थप हेर्नुहोस