Need Help ?
Call: +977-061465096

प्रतिबेदनहरु

  • कार्यसम्पादनमा अाधारित अनुगमन प्रतिवेदन

    प्रकाशित मिती:  

    क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले अा.व. ०७०/७१ मा यस क्षेत्र अन्तर्गतका १६ वटै जिल्लाहरुको कार्यसम्पादन स्तर पहिचान गर्ने गरी सोको लागि अावश्यक फारामहरुको विकास गरी अनुगमन कार्य सम्पन्न गरेको थियो । निर्देशनालयले अनुगमनका क्रममा भेटेका कुराहरुलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरी यस प्रतिवेदनमा जिल्लाहरुको स्तरीकरण गरिएको छ । 

    थप हेर्नुहोस