Need Help ?
Call: +977-061465096

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक

डा. भोजराज शर्मा काफ्ले

         राष्ट्रिय शिक्षा योजना २०२८ लागू भएसँगै नेपालका पाँच विकास क्षेत्रहरुमा प्रत्येक क्षेत्रमा १-१ निर्देशनालयहरु रहने गरी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरुको स्थापना भएको हो । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पश्चिमाञ्चल पोखरा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गतका १६ जिल्लाहरुको शिक्षा पद्दतीको अनुगमन गर्ने र समन्वय गर्नेगरी क्षेत्रीय सदरमुकाम पोखरामा अवस्थित छ । निर्देशनालय शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभाग र अन्य शिक्षा सम्बन्धित केन्द्रीय निकायहरुको क्षेत्रीय अंगकोरुपमा रहेको छ जसले ती निकायहरुका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रीय निकाय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुबीच पुलको काम गर्दछ । शैक्षिक प्रशासनको कार्य क्षमतालाई बढावा दिने एवम् सरकारको विद्यालय र जनतासँगको दुरीलाई कम गर्ने उद्देश्यले निर्देशनालयहरुको स्थापना भएको हो ।
           यस निर्देशनालय अन्तर्गत रहनेगरी १६ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु रहेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय मनाङ गोरखा लमजुङ कास्की तनहुँ स्याङ्जा नवलपरासी पाल्पा गुल्मी अर्घाखाँची रुपन्देही कपिलवस्तु मुस्ताङ म्याग्दी बाग्लुङ र पर्वत । यी जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुको मु्ख्य कार्य जिल्ला स्तरको शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु साथै शैक्षिक राष्ट्रिय नीति र मन्त्रालय विभाग साथै केन्द्रीय निकायहरुको निर्देशनमा सञ्चालित शैक्षिक गतिविधिहरुको अनुगमन र सुपरीवेक्षण समेत गर्नु हो । यस क्षेत्र अन्तर्गतका शिक्षा कार्यालयहरुको कार्यसम्पादनस्तर बृद्धि गरी शैक्षिक गुणस्तरको उन्नयनमा टेवा दिनु एवम् जिल्लाहरुबीच समन्वय गरी उनीहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‌याउनु र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्नमा यस निर्देशनालयको मुख्य भूमीका रहन्छ । 
         यतिमात्र नभै शिक्षाको उन्नयनमा लाग्ने अन्य सरकारी एवम् गैरसरकारी संघसंस्थासँग समेत सहकार्य गरी विद्यालयतहको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको समेत अनुगमन निरीक्षण गर्नु निर्देशनालयको उद्देश्य हो । उपरोक्तानुसारका कार्यहरु सम्पादन गर्नको लागि निर्देशनालयले आवश्यकतानुसार तालिम गोष्ठी सेमिनार एवम् कार्यशाला अभिमुखीकरण जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दछ ।