प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
गण्डकी प्रदेश ,पोखरा
Need Help ?
+977-061-465096
News Flash

सबै हेर्नुहोस

 • विद्यालयको शौचालय, कम्प्युटर ल्याव, विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना

  प्रकाशित मिती:  

  गण्डकी प्रदेश भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरु तथा बालसुधारगृहमा शौचालय, कम्प्युटर ल्याव, विज्ञान प्रयोगशालाको उचित व्यवस्थापन गरी शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्न यस निर्देशनालयको आ।व। २०७५र७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालय तथा बालसुधारगृहरुमा शौचालय, कम्प्युटर ल्याव, विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि प

  थप हेर्नुहोस
 • प्रदेशस्तरमा संचालित समावेशी शिक्षा संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

  प्रकाशित मिती:  

  गण्डकी प्रदेश भित्रका अपाङ्गता भएका बालवालिकाहरुलाई अपाङ्ग मैत्री वातावरणमा पठनपाठन गराइ विद्यालय शिक्षाको मुल प्रवाहमा समावेश गराउँदै शिक्षामा पहुँच र शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि  गर्ने क्रियाकलापहरुलाइ प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न यस निर्देशनालयको आ।व। २०७५र७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार समावेशी शिक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको क्षमता विस

  थप हेर्नुहोस
 • वैकल्पिक विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

  प्रकाशित मिती:  

  गण्डकी प्रदेश भित्र विद्यालय शिक्षाको अवसरबाट बञ्‍चित नागरिकहरुलाई विद्यालय शिक्षाकै पाठ्यक्रममा आधारित भइ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० सम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गराउन सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुको सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापन र नयाँ विद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेट कार्यान्वयन गर्न वैकल्पिक विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि पु

  थप हेर्नुहोस
 • साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

  प्रकाशित मिती:  

  गण्डकी प्रदेश भित्रका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुले आफ्नो सेवा क्षेत्र भित्रका निरक्षरहरुलाई साक्षर र साक्षरहरुलाइ निरन्तर शिक्षा संचालन गरी साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यस निर्देशनालयको आ।व। २०७५र७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सामुदायिक सिकाइकेन्द्र मार्फत साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम यस प्रदेश भ

  थप हेर्नुहोस
 • प्राविधिक विद्यालयहरुमा ल्याब तथा उपकरण व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना

  प्रकाशित मिती:  २०७५/०९/०९

  गण्डकी प्रदेश भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमध्ये प्राविधिक धार सञ्चालन गरेका विद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्‍बाट अनुमति लिई Technical Secondary Education Examination (TSEE) र डिप्लोमा तहको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रयोगशाला एवम् आवश्यक उपकरणहरुको उचित व्यवस्थापन गरी शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्ध

  थप हेर्नुहोस